Anmälan till 2021 års LinnéMarschen öppnar den 24 Januari – eller rättare sagt tidigast den 24 Januari.

I den situation som råder med uppdateringar kring publik- & deltagarbegränsningar vill vi inte öppna anmälan för tidigt med risk att behöva backa och tvingas planera om kring upplägg och anpassningar.

Därför är vår målsättning att öppna anmälan den 24 januari.

Anmälan görs här via startsidan.

Håll ut – håll avstånd – håll dig aktiv!