En välförsedd servering är öppen vid start- och målområdet vid Borås Arena före start och efter målgång.

Mat- och vätskestationer (ingår i startavgiften) finns utmed banorna. Avståndet mellan stationerna är ca 4-6 km.

LÖRDAG 27 APRIL

Red 42 km Marathon Walk – 9 st

black 21 km Kype-Ymer  – 4 st

blue 10,5 km Kype  – 2 st

green 6 km BT Familjeäventyr – 2 st

SÖNDAG 28 APRIL

Red 30 km Hestra/Rya Åsar – 5 st

black 21 km Rya Åsar  – 6 st

blue 10,5 km Viskan  – 2 st

Brown 8 km Tillgänglighetsbana 2st

Purple 3 km Tillgänglighetsbana 1 st

green 6 km BT Familjeäventyr – 2 st