Slinga:

Start: Mellan 08.00 och 10.00.

Officiell gemensam start: kl 08.00.

Banprofil: 

Tillgänglighetsbanan vänder sig till dig som vill gå med barnvagn eller rullstol eller bara vill ha en bana som är mer lättgången än våra övriga banor.

Hela bansträckningen består av hårdgjord yta. Bredd minst 1,5m

Detaljerad banbeskrivning efter ungefärlig kilometerangivelse påträffas följande:

 • 0,3 km trottoarkant nerför 10cm
 • 0,7 km motlut 40m Max lutning 8%
 • 1,4 km motlut 10m Max lutning 8%
 • 1,5 km motlut 30m Max lutning 11%
 • 1,7 km motlut 50m Max lutning 14%
 • 1,8 km motlut 20m Max lutning 14%
 • 2,1 km motlut 25m Max lutning 7%
 • 2,2 km motlut 10m Max lutning 7%
 • 2,3 km motlut 25m Max lutning 12%
 • 2,5 km motlut 10m Max lutning 8%
 • 3,8-3,9 km Träkant (nedgrävd stock) <5 cm 3 st
 • 4,1 km uppfart bro 40m Max lutning 10% Brokant 5 cm Påskjutare finns.
 • 4,5 km Vätskestation, toalett, även HWC
 • 5,3 km motlut 20m Max lutning 8%
 • 7,0 km Vätskestation. Möjlighet att välja väg Alternativ 1 och 2
 • Alternativ 1: Slätt Underlag asfalt
 • Alternativ 2:Extra sträcka 375m
 • 7,2 km Motlut 120m Max lutning 12%
 • 7,3 km underlag grus
 • 7,4 km medlut underlag stor grusstig, några uppstickande stenar <5cm
 • 7,8 km Alternativ 1 och 2 går ihop
 • 8,4 km Trottoarkant 10cm uppför

LINNÈMARSCHENS BANOR 2025

Lördag den 26 april 2025

Start kl 8:00. Officiell start kl 08.00

Start mellan 08.00 och 08.30. Officiell start kl 08.00

Start mellan 08.00 och 08.30. Officiell start kl 08.00

Start mellan 08.00 och 09.00. Officiell start kl 08.00

Start mellan 08.00 och 09.00. Officiell start kl 08.00.

Avresa från Borås Arena kl 08:15 eller 09:30. Du väljer bussavgång  samband med anmälan.

Start kl 09.00-12.00 familje-/gruppvis.

Söndag den 27 april 2025

Start mellan 08.00 och 08.30. Officiell start kl 08.00

Start mellan 08.00 och 10.00. Officiell start kl 08.00

Start mellan 08.00 och 10.00. Officiell start kl 08.00

Start mellan 08.00 och 10.00. Officiell start 08.00.

Start kl 09.00-12.00 familje-/gruppvis.