PARKERING

Fri parkering sker i Knalleland i direkt anslutning till Borås Arena.
OBS – parkering är EJ tillåten i området mellan de båda handelshusen Knallerian – Storknallen.

OMKLÄDNING

  • Möjlighet till omklädning och dusch finns vid Borås Arena.

TOALETTER

Toaletter finns i omklädningsrummen vid start & mål inne på Borås Arena.

Under vandringen finns det toaletter inomhus i de frilufts- & motionsgårdar som banorna passerar. Därutöver finns det toavagnar utställda.