PARKERING

OBS – avser 2022 års LinnéMarschen. För 2021 års information, se under ”Nyheter” på startsidan.

Fri parkering sker i Knalleland i direkt anslutning till Borås Arena. Hänvisning finns från rondellen i Knalleland samt från Getängsvägen/Ålgårdsbron.

OMKLÄDNING

OBS – avser 2022 års LinnéMarschen. För 2021 års information, se under ”Nyheter” på startsidan.

  • Möjlighet till omklädning och dusch finns vid Borås Arena.

TOALETTER

OBS – avser 2022 års LinnéMarschen. För 2021 års information, se under ”Nyheter” på startsidan.

Toaletter finns i omklädningsrummen vid start & mål inne på Borås Arena.

Under vandringen finns det toaletter inomhus i de frilufts- & motionsgårdar som banorna passerar. Därutöver står det toavagnar utställda.

Antal toaletter per bana hittar du under rubriken ”Banor”.