CARL VON LINNÉ – VÅR MEST KÄNDE SVENSK

Utan tvekan är Carl von Linné den internationellt mest kände svensken. Det var något jag också kunde konstatera under några månader i USA, där många inte kände till någon annan svensk. Där kallade man honom Linnaeus, som han hette innan han adlades 1757.

I Europa gjorde sig Carl von Linné många resor under 1730-talet. Bland annat tog han en doktorsexamen i medicin i Nederländerna. Han reste runt till de botaniska trädgårdarna i Holland, och han åkte till England för att samla växter. I Paris blev han erbjuden anställning i vetenskapsakademin, men han avböjde och reste hem till Sverige.

Carl von Linné blev faktiskt profet också i sitt eget land. Hans studenter på universitetet i Uppsala uppskattade honom som lärare, eftersom han tog hand om dem på ett faderligt sätt. Flera av de fattigaste studenterna fick kost och upphälle i Linnés hem. I kollegiet var han däremot inte lika väl sedd, och han fick också kritik för att han gav växternas beståndsdelar namn efter mänskliga könsdelar. Man tyckter att detta var ”skamlöst horeri” från Linnés sida.

Linné var övertygad om att människan efter döden blev en del av naturens kretslopp. Sina föreläsningar inledde han alltid med orden ”Intet är oss kärare än livet, intet säkrare än döden”.

LINNÈ I BORÅS

Carl von LinnéSin Västgöta-resa företog Linné år 1746. Han kom ridande från Borgstena mot Borås och beskriver vägen så här:

”Vägen till Borås gick upp, nedföre och på sidorna av branta backar, så att marken här mycket skild ifrån de förra behageliga orter i Västergötland. Staden sluttar åt en stilla flod Wiska kallad, som flyter utur Öresjön åt söder på växtra sidan av staden, med ett gott vatten, och till färgerierna besynnerligen tjänlig.”

Borås var en ”liten, ren och angenäm stad” tyckte Linné, som dock snart red vidare mot Alingsås. Om den delen av sin färd skrev han följande.

”Wästgöta fjällar får jag lof at kalla det land, som ligger emellan Borås och Alingsås; emedan det aldeles liknar fjäll till stengrund”.

Text: Yvonne Gunneriusson


Länkar med ytterligare information om Carl von Linné:

http://www.linnaeus.uu.se/online/

http://www.linne2007.se