Slinga:

Start: Mellan 08.00 och 10.00.

Officiell gemensam start: kl 08.00.

Banprofil: 

Tillgänglighetsbanan vänder sig till dig som vill gå med barnvagn eller rullstol eller bara vill ha en bana som är mer lättgången än våra övriga banor.

Hela bansträckningen består av hårdgjord yta. Bredd minst 1,5m.

Detaljerad banbeskrivning efter ungefärlig kilometerangivelse påträffas följande:

 • 0,3 km trottoarkant nerför 10cm
 • 0,7 km motlut 40m Max lutning 8%
 • 1,3 km påfart bro över viskan motlut 10m Max lutning 13,5%. Brokant 4cm
 • 1,7 km  Motlut 75m Max lutning 10%
 • 1,9 km Vätskestation. Möjlighet att välja väg Alternativ 1 och 2
 • Alternativ 1: Slätt Underlag asfalt
 • Alternativ 2:Extra sträcka 375m
 • 2,1km Motlut 120m Max lutning 12%
 • 2,2 km underlag grus
 • 2,3 km medlut underlag stor grusstig, några uppstickande stenar <5cm
 • 2,7 km Alternativ 1 och 2 går ihop
 • 3,3 km Trottoarkant 10cm

LINNÈMARSCHENS BANOR 2022

Lördag den 23 april 2022

Start mellan 08.00 och 08.30. Officiell start kl 08.00 (Kvalificerande för Boråsklassikern).

Start mellan 08.00 och 08.30. Officiell start kl 08.00 (Kvalificerande för Boråsklassikern).

Start mellan 08.00 och 09.00. Officiell start kl 08.00 (Kvalificerande för Boråsklassikern).

Start mellan 08.00 och 09.00. Officiell start kl 08.00. (Kvalificerande för Boråsklassikern, Motion)

Start kl 09.00-12.00 familje-/gruppvis.

Söndag den 24 april 2022

Start mellan 08.00 och 08.30. Officiell start kl 08.00 (Kvalificerande för Boråsklassikern).

Start mellan 08.00 och 10.00. Officiell start kl 08.00 (Kvalificerande för Boråsklassikern).

Start mellan 08.00 och 10.00. Officiell start kl 08.00 (Kvalificerande för Boråsklassikern, Motion).

Start mellan 08.00 och 10.00. Officiell start 08.00.

Start mellan 08.00 och 10.00. Officiell start 08.00.

Start kl 09.00-12.00 familje-/gruppvis.