Webbanmälan för 2019-års Linnémarschen öppnar den 27 november 2019. Välkommen!