TÄVLINGSINFO

Datum: Lördag 23 april 2022 ( i samband med LinnéMarschen).

Resultat 2022: Reslutat Linné Trail Run

Tid: Start kl 10,00

Start & Mål: Sker på Borås Arenas konstgräs

Anmälan: Via startsidan www.linnemarschen.se

Efteranmälan: Gör du –

Fredag 22 april kl 10-18 i Vildlands butik på Getängsvägen 38.
Lördag 23 april på Borås Arena mellan 8:00 – 9:30.

Nummerlappar: Avhämtas –

Lördag 23 april på Borås Arena mellan 8:00 – 9:30.
OBS – ej utlämning på Vildland fredag för Linné Trail Run.

Tidtagning: Ja.
Tidtagning sker med så kallad Sportidentbricka. Varje löpare tilldelas en Sportidentbricka som fästs på fingret. Tidtagningen sker genom ”stämpling” då brickan placeras i en så kallad Sportidentenhet som registrerar tiden. Endast målstämpling kommer att tillämpas. Har ni frågor om tidtagningssystemet så fråga gärna en funktionär i samband med uthämtning av nummerlappen. Ej återlämnad Sportident debiteras med 500 kr.

Maxtid: 4 timmar.

Dusch & ombyte: Finns inomhus i Borås Arena där även toaletter finns.

Parkering: Det finns rikligt med parkeringsplatser i anslutning till Borås Arena. Använd främst parkeringsplatser vid Ryahallen då dessa inte har maxtid.
OBS: förbjudet att parkera på parkeringsytorna mellan handelshusen Knallerian – Storknallen.
OBS: flertalet parkeringar har max P-tid.

STARTAVGIFT

9 km
Vuxen 300:- (född -05 och äldre)
Ungdom 200:- (född -06 och yngre)

21 km
Vuxen 350:- (född -05 och äldre)
Ungdom 250:- (född -06 och yngre)

I startavgiften ingår bl.a:

  • Tidtagning
  • Medalj
  • En vegetarisk soppa från Kockesset efter målgång
Linné Trail Run